Beton Santrali Nedir

Beton santralleri konusunu daha iyi anlamak için beton santrali nedir sorusu ile birlikte çeşitleri ve çalışma prensibi de aydınlatılması gereken önemli hususlardır. Kısaca beton santrali, kum, çakıl, su ve çimento vb. maddelerin belirli bir oranda birbiriyle karıştıran, transmikserler vasıtasıyla dolum işleminin yapıldığı ve hazır beton üretildiği tesislere verilen addır. Bir beton santralinde çimento silosu, mikser besleme bandı, agrega bunkeri ve tabii ki beton mikseri bulunmaktadır. Bunlar elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik sistem ve araçlardır.

Bu noktada beton santralisorusunun ikinci yanıtı olan çeşitlerine değinilecektir. Bu santraller, sabit beton santralleri ve mobil beton santralleri olarak iki ana kısma ayrılabilmektedir. Çalışma alanına ve çalışma süresine bağlı olarak çeşitli şekilde beton santralleri üretimi de mümkündür. Örneğin kompakt beton santrali ve skreyperli beton santralleri gibi başka özel türleri de bulunmaktadır.

Sabit beton santralleri büyük çaptaki projeler için uzun vadeli kullanımlar için tasarlanmış ve üretilmiştir. Belirli bir alana sabitlendiği için bu adı almıştır. Mobil beton santralleri ise proje bittikten sonra şantiye sahasının değişmesi gereken durumlarda ve kısa vadeli projelerde daha çok tercih edilmektedir. Seyyar işlerde ve dar alanlarda verimlidir. Kompakt beton santralleri uzak mesafelerde projelendirilmiş hazır beton ihtiyacı için kullanılır. Taşıma maliyetinin önem kazandığı projelerden bahsedilmektedir. Skreyperli beton santralleri ise üretim ve yatırım maliyetinin düşük olduğu projelerde tercih edilmektedir.

Beton Santralleri

Bahse konu beton santrali sorusunun ikinci cevabı ise çalışma prensibi hakkındadır. Beton santralleri hazır beton üretimi için kullanılır. Bunun için kum, taş, çakıl, çimento ve suya ihtiyaç vardır. Bunlar beton santrallerinde belli bir oranda yüksek kapasitede karıştırılır. Sürecin sonunda hazır beton elde edilir. Santraller agrega kovası, agrega tartı bandı, otomasyon sistemi, çimento silosu, agrega bunkeri ve beton santralinden oluşur.

Beton santralinin en mühim parçalarından olan beton mikseri seçimi de önemlidir. Tek milli beton mikseri, çift milli beton mikseri, turbo pan beton mikseri ve planet mikser olarak 4 tip beton mikseri bulunmaktadır.