Kübikser Kırıcı Nedir

“Kırıcı” kelimesinin sektördeki tanımı, yeri ve çeşitleri kısaca anlatıldığında kübikser kırıcı nedir sorusu daha da anlam kazanacaktır. Kırıcılar adından da anlaşılacağı gibi çalışma sahalarında bulunan büyük kaya ve taşları kırmada kullanılır. Bu işlemler yapılırken üç tür kırıcı kullanılır. Birincil kırıcı denilen primer kırıcılar en büyük kayaları ufaltmada kullanılır. İkincil kırıcılar ise ağzı birincil kırıcılara göre daha az açıktır. Üçüncül yani tersiyer kırıcılar ise daha ince işler için kullanılır.

Tam bu noktada kübikser kırıcı sorusunun yanıtına geçmek yerinde olacaktır. Kübikser kırıcılar da ikincil (sekonder) kırıcılar sınıfına girer. Malzemeyi zayıf noktasından kırması neticesinde kübik görünümlü ve sağlam ürünler elde edilmesini sağlar. Adını buradan alır. Rotor üzerindeki vurucu paletlerin taşa çarparak kırıcı tavanını oluşturan kırıcı çubuklara “savrulması” işleminin defalarca tekrarlanması, sistemin çalışma prensibini teşkil etmektedir. Kübikser kırıcılar gövde, rotor ve yataklar şeklinde 3 parçanın birleşiminden oluşur.

Kübikser Kırıcılar

Sektörde sıklıkla tercih edilmesinin sebebi işletmelere maliyeti bakımından uygun gelmesidir. Bütün sertlik derecesine sahip malzemelerin kırımında kullanılır. Orta sertliğe sahip malzemelerin kırımında ise uzmandır. En yüksek verimi orta sertlikteki malzemelerde sağlar. Aynı zamanda kullanışlı tasarımları ve dayanıklı yapısıyla tercih sebebi olduğu da unutulmamalıdır. Bu husus kübikser kırıcıların birincil (primer) kırıcı olarak kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir. 80 tondan başlayarak 270 tona kadar saatte kırma kapasitesine sahip olarak üretilirler. Primer kırıcı olarak tercih edildiğinde çeneli kırıcıya nispeten daha fazla ince malzeme çıkarılmasını sağlar. Yüksek kapasitede yüksek küçültme orana sahiptir. Kübik agrega üretimi yapar. İlk yatırım maliyeti düşüktür. Kalker gibi orta sertlikteki aşındırıcılığa sahip ocaklar için son derece idealdir.

Kübikser kırıcılar hidrolik yapısı vasıtasıyla açılabilir bir gövdeye sahiptir. Bu da bakım ve onarım kolaylığı gibi başka avantajlara kapı açar. Manganlı çelikten imal edilen paletleri ile çelik döküm motora sahip kübikser kırıcılar dayanıklı bir şekilde tasarlanır. Son zamanlarda çevre dostu malzemelerden üretilmesi de dikkate değerdir.