Seyyar Tersiyer Kırıcı

Kısaca Mobil Tersiyer Kırıcı

Elek üstü malzemeleri oldukça yüksek hızlar da dönen rotor üzerinde ki kırıcı palet/ler aracılığı ile sabit paletlere çarptırması sonucu, ince malzeme elde etmek için kullanılan, maliyet olarak da oldukça düşük oranlara sahip kırıcı tiplerdir.

Tanıtım Videosu

Mobil Tersiyer Kırıcı Resimleri

Mobil Tersiyer Kırıcı Hakkında Bilgiler

Halk söylemi ile kum makinesi olarak bilinen ve çok ince bir işçilik yaparak en büyük parçaları dahi un kadar ince boyutlara düşürebilen ve aynı zamanda herhangi bir yere sabit olarak bağlı kalmaksızın çalışan makinalara mobil tersiyer kırıcı denilmektedir. Kullanım alanına göre en ufak kum tanelerini elde etmek için bu makinaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tersiyer kırıcılar hem sabit hem de mobil olarak kullanılabilmektedir. Üretilme kapasitelerine göre saatte 50 ton ile 400 ton arasında bir işleme kapasitesine sahip olmaktadırlar. Primer ve sekonder kırıcı sistemlerden sonra en çok kullanılan sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dayanıklı bir yapıya sahip olması nedeni ile yaygın olarak tercih edilmektedir.

Tersiyer, kelime anlamı olarak 3. Anlamına gelmektedir. Primer, ilk kırıcı anlamında, sekonder 2. Tersiyer de 3. Anlamındadır. 3. Seviyede kırıcı olması ilk 2 parçalama işleminden sonra daha küçük parçaya ayrılmasından adını almaktadır. Bu kırıcı sistemde 2. Seviye sekonder kırıcılardan geri dönen ya da titreşimli elekten geçmesi sonucunda istenen verimin alınamadığı ürünlerde kullanılmaktadır. 700 veya 1000 devir olarak çalışırlar. Mobil tersiyer kırıcı bir taştan ya da madenden % 40 ile 60 arasındaki oranda kum elde etme imkânı sağlamaktadır.  Kırıcı tersiyerler yatay ya da dikey milleri kullanmaktadırlar. Çeneli kırıcı, darbeli kırıcı veya diğer kırıcı çeşitlerine göre daha ince kırma işlemleri mümkün olmaktadır. Tersiyer kırıcılar işlevlerine göre kendi aralarında,65lik,100lük,130luk ve 150lik olarak gruplanmaktadır. Bunlar boyutlarına göre sıralanmış haldedirler.

Üstün Kaliteli Mobil Tersiyer Kırıcılar

Tersiyer Kırıcılar; elek üstü malzemeyi yüksek hızda dönen rotor üzerindeki kırıcı palet ya da paletler vasıtası ile karşı sabit paletlere çarptırarak; ince ve kübik malzeme elde etmek için kullanılan uzun ömürlü, düşük işletme maliyeti olan yüksek mühendislik ürünü makinalar olarak bilinmektedirler. Bu makinelere kum makinası denilmesinin sebebi dere malzemesi, maden veya kalkerleri inceltmek amacı ile kullanılması sonrası ortaya kum büyüklüğünde bir madde elde etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu makinenin isminin ters kelimesini içermesi halk arasında ters dönmesinden bu adı aldığı yönünde yaygın bir yanlış vardır. İsminin tersiyer olması 3. Seviye parçalama imkanı tanımasındandır.